În atenţia absolvenţilor promoţiei 2020

aa

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin reamintește absolvenților instituțiilor de învățământ în vârstă de minimum 16 ani că pot beneficia de o indemnizație de șomaj în cuantum de 250 lei/ lună, pentru o perioadă de 6 luni, dacă se înregistrează ca persoană în căutarea unui loc de muncă la agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza căreia își au domiciliul, în termen de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii. Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii acestei facilități.

În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu au promovat examenul de Bacalaureat, termenul pentru înscrierea la agențiile pentru ocuparea forței de muncă este de 60 de zile de la încheierea cursurilor claselor terminale din învățământul liceal. Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidentele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

În cazul absolvenților de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la agențiile de ocupare începe de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licență (dacă persoana promovează examenul de licență în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor).

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidențele AJOFM ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:

1 – Carte de identitate;

2 – Actele de studii / Adeverință eliberată de la secretariatul instituție școlare care atestă absolvirea;

3 – Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricții medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricții medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, tipizat disponibil pe site-ul: www.anofm.ro – agenția AJOFM Caraș-Severin .

Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și in acest termen se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (1500lei). Plata se efectuează în doua tranșe: prima după încadrare și a doua după cele 12 luni.

Depunerea documentelor la AJOFM Caraș-Severin se poate face on-line la adresa de e-mail: ajofm@cs.anofm.ro, iar informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0255/212380.

 

Dan AGACHE

 

Distribuie pe:

Stiri similare

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei