Anunț CJ-CS, ședință ordinară pentru data de 30 iunie 2021

cjcs

Președintele Romeo-Dan Dunca a dispus convocarea Consiliului Județean Caraș-Severin în ședință ordinară pentru data de 30 iunie 2021, ora 10.00, următoarele proiecte fiind incluse pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 50.255,91 mii lei din excedentul bugetului local al Județului Caraș-Severin rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020, în valoare de 50.606,02 mii lei, în anul 2021.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 121/22.04.2021 privind aprobarea „Programului lucrărilor de drumuri judeţene finanţate din sume defalcate din TVA”, pentru anul 2021.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin, pe anul 2021.

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 115/22.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanțate de către acesta pe sursa A, pe anul 2021, modificată.

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 117/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2021, modificată.

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 118/22.04.2021 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2021.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Caraș-Severin la realizarea proiectului VIA TRANSILVANICA.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea intenției de încetare, prin acordul părților, a Contractului de finanțarene. 3676/04.02.2019 ”Creșterea Eficienței Energetice și Utilizarea Energiei din surse Regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș-Severin-Staționar 1”, cu modificările și completările ulterioare.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea intenției de încetare, prin acordul părților, a Contractului de finanțare nr. 3139/19.09.2018 ”Creșterea Eficienței Energetice și Utilizarea Energiei din surse Regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș-Severin-Staționar 2”, cu modificările și completările ulterioare.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea intenției de încetare, prin acordul parților, a Contractului de finanțare nr. 3097/19.09.2018 ”Creșterea Eficienței Energetice și Utilizarea Energiei din surse Regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș-Severin-Staționar 3”, cu modificările și completările ulterioare.

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr. 111/07.04.2021 privind repartizarea pe obiective de investitii, propuse a fi finanțate din fonduri externe nerambursabile din partea Uniunii Europene, a cheltuielilor privind elaborarea documentațiilor aferente acestor obiective de investiții, în anul 2021, asigurate din excedentul bugetului local al județului, modificată și completată.

12.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea temporară Consiliului Local Ticvaniu Mare a tronsonului de drum județean DJ 586A, de pe raza Comunei Ticvaniu Mare (intravilan/extravilan), limită U.A.T. Dognecea – intersecție DJ 581 de la km 18+861 la km 24+761, aflat în domeniul public al Județului Caraș-Severin și în administrarea Consiliului Județean Caraș- Severin.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu compus din 2
(două) încăperi, în suprafață utilă totală de 53,00 mp., din imobilul situat administrativ în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.7, etajul I, județul Caraș-Severin, aflat în domeniul public al Județului Caraș-Severin și în administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin.

14.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile (teren și clădiri) din domeniul public al Județului Caraș-Severin, în domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Comuna Teregova, în vederea modernizării și folosirii cu destinația de săli de cursuri pentru elevii Liceului Tehnologic ”SF Dimitrie” respectiv Grădiniță cu program normal Teregova.

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 43/2017 privind aprobarea propunerii de investiții pentru obiectivul: ”Reabilitare DJ 608B, Constantin Daicoviciu-Copăcele, km 0+000-8+600, L=8,60 km” cu modificările și completările ulterioare.

16.Proiect de hotărâre privind încheierea Contractului de Parteneriat cu Asociația Locus.

17.Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Caraş-Severin – ediția 2020.

18.Proiect de hotărâre privind admiterea/respingerea plângerii prealabile formulate de către Sindicatul Pro A.S.

19.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 52/25.02.2016 privind aprobarea capacității unităților de specialitate din cadrul și din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, cu modificările și completările ulterioare.

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, a Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale fără personalitate juridică din cadrul Direcției, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu personalitate juridică din subordinea Direcției, cu modificările și completările ulterioare.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului audientelor acordate cetățenilor de către președintele, vicepreședinții și consilierii județeni.

22.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.109/ 31.03.2021 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Caraș-Severin prin Consiliul Județean Caraș-Severin, în calitate de membru asociat la constituirea ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Banatul Alpin Nedeia”.

24.Raport de activitate al ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”INTERCOM DEȘEURI” CARAȘ-SEVERIN, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020.

25.Planul strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Caraș-Severin, pe anul 2021.

26.Intrebări. Interpelări.

 

Distribuie pe:

Stiri similare

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei