Acuzații de incompatibilitate la Stațiunea de Cercetare din Caransebeș!

Acuzatii Statiune Cercetare Caransebes

Conflictele interne iscate între o parte a cercetătorilor de la Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creștere Ovinelor și Caprinelor din Caransebeș și conducerea acestei unități continuă.

Atmosfera este una ostilă, se plâng o parte din angajații acestei instituții, iar cei care au îndrăznit să ridice anumite probleme cu care se confruntă stațiunea în fața opiniei publice sunt trimiși acum în fața plutonului disciplinar, doar, doar s-or liniști într-un final.

De această dată, redacția Reper 24 a luat act de pe rețelele de socializare despre documente care ridică problema incompatibilității unor decidenți ai stațiunii de cercetare amintite. Am stat de vorbă cu o parte a celor nemulțumiți, care au înaintat la ultimul Consiliu de Administrație o serie de memorii spre analiză. Desigur, pentru obiectivitatea articolului am dorit să aflăm punctele de vedere ale ambelor părți.

De această dată se pune în discuție CALITATEA DE ASOCIAT a soțului doamnei director Maria Sauer în societățile AGRI SAUER SRL ȘI WILLI EGGER  IMPORT EXPORT SRL. Argumentul adresei nr. 7514/20.11.2020 a Departamentului Juridic din cadrul ASAS, dar de data aceasta cu o explicație juridică.

În deplină conformitate cu dispozițiile imperative ale ART. 34 LIT.A DIN LEGEA NR. 45/2009, „sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administrație cei care, personal ori soțul/soția, copiii sau rudele până la gradul al II-lea inclusiv, sunt în același timp acționari sau asociați la societățile comerciale cu capital privat cu același profil ori cu care unitatea se află în relații comerciale directe. Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație ale instituțiilor publice sau să participe la societăți comerciale cu care unitatea întreține relații economice“, text normativ care impune, constatarea cu celeritate, a cazului de incompatibilitate, dar și a conflictului de interese inerent față de activitatea d-nei SAUER MARIA, întrucât SOȚUL doamnei SAUER, CARE DEȚINE FUNCȚIA DE SECRETAR ȘTIINȚIFIC AL STAȚIUNII,  deține și calitatea de asociat în Societățile AGRI SAUER SRL ȘI WILLI EGGER SRL CU CARE STAȚIUNEA DE CERCETARE CARANSEBEȘ SE AFLĂ ÎN RELAȚII COMERCIALE DIRECTE.  Astfel, trebuie subliniat faptul că din informațiile cuprinse în extrasele ONRC nr. 422845, 422861, respectiv 422853, soțul dnei Sauer, dl. Ioan Walter Sauer deține calitatea de asociat în societățile AGENTUR SAUER SRL, AGRI SAUER SRL, WILLI EGGER IMPORT EXPORT SRL, însă ultimele două societăți au în obiectul de activitate și CODUL CAEN 0145 – creșterea ovinelor și caprinelor, astfel cum este prevăzut de ART. 3 LIT.A DIN HOTĂRÂREA NR.857/2017 privind reorganizarea Stațiunii de cercetare-dezvoltare Caransebeș, ceea ce este inadmisibil sub aspect legal, întrucât acreditează, în mod indeniabil, existența unui conflict de interese.

Din această perspectivă, valorizarea juridică a sensului teleologic al ART.34 LIT.A DIN LEGEA NR.45/2009, impune o INCOMPATIBILITATE DUALĂ DE PLANO, ÎN SARCINA doamnei SAUER MARIA, cu privire la calitatea de membru al Consiliului de Administrație al SCDCOC CARANSBEȘ, dar și cu privire la calitate de DIRECTOR al SCDCOC CARANSEBEȘ, în condițiile în care soțul său, deține și funcția de secretar științific al Stațiunii de Cercetare, fiind și asociat în societăți comerciale cu care Stațiunea de cercetare desfășoară activități economice de zeci de ani, întrucât starea de incompatibilitate își revendică incidența pe parcursul a cel puțin 20 de ani.

Cu toate că se cunoaște  aplicabilitatea sistemică a  ART. 34 LIT.A DIN LEGEA NR.45/2009, în cazul dnei Maria Sauer, departamentul juridic din cadrul ASAS, emite ADRESA NR. 7514/20.11.2020, prin care semnalează situația de incompatibilitate, dar mai ales conflictul de interese inerent între funcțiile dnei Sauer și activitățile economice desfășurate de dl. Ioan Walter Sauer, în calitate de secretar științific al Stațiunii de cercetare, evidențiind faptul că ”dna director Sauer Maria nu poate deține calitatea de membru al consiliului de administrație al stațiunii, și implicit calitatea de director ”, directorul S.C.D.C.O.C. Caransebeș își continuă și astăzi mersul nestingherită pe aleea ilegalității cu o serie de sancțiuni, cercetări disciplinare si amenințări împotriva celor care au îndrăznit să spună că lucrurile din stațiune nu sunt pe făgașul legalității.

Mai mult, păstrând linia argumentativă privind starea de incompatibilitate, se cuvine a fi subliniat faptul că nu prezintă relevanță juridică dacă activitățile prevăzute de CODUL CAEN 0145 – creșterea ovinelor și caprinelor, astfel cum este prevăzut de ART. 3 LIT.A DIN HOTĂRÂREA NR.857/2017 privind reorganizarea Stațiunii de cercetare-dezvoltare Caransebeș, au caracter principal sau secundar, întrucât, din perspectiva dreptului societar, dacă au fost inserate în Actul Constitutiv al Societăților AGRI SAUER SRL, WILLI EGGER IMPORT EXPORT SRL, se activează forța coercitivă a ART. 34 LIT.A DIN LEGEA NR. 45/2009, iar pe cale de consecință, se impune eliberarea din ambele funcții, a d-nei Maria Sauer și constatarea că actele  emise în virtutea funcției publice sunt lovite de nulitate absolută“, acuză în postarea lor angajații Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Creștere Ovinelor și Caprinelor din Caransebeș.

Secretarul științific Ioan Walter Sauer răspunde acuzațiilor formulate la adresa lui!

Evident, la această acuzație formulată, am dorit să aflăm și un punct de vedere a celui vizat de posibila stare de incompatibilitate, Ioan Walter Sauer, secretarul științific al Stațiunii de cercetare și soțul doamnei director Maria Sauer, care a ținut să lămurească aceste lucruri.

Avocata noastră a scos de la Camera de Comerț un extras prin care se dovedește că nu este nicio incompatibilitate. De altfel nici Academia nu a dat răspuns favorabil acestei acuzații. Pentru că nu am același obiect de activitate cu cel al Stațiunii de Cercetare, eu am doar cultura mare. Nu am nici creșterea oilor și nici cercetare. Ceea ce se poate verifica în toate rapoartele depuse în ultimii 22 de ani, în bilanț, balanță depuse la APIA. Niciodată nu s-a derulat nicio relație contractuală între societatea Willy Egger și Stațiunea de Cercetare  Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor din Caransebeș. Există datele

contabile în acest sens. Aspectele sesizate au fost verificate de o comisie mixtă formată din reprezentanții Ministerului Agriculturii, ai Academiei de Științe Agricole și cei ai Institutului. 10 persoane au stat două săptămâni și au verificat cele 27 de puncte formulate într-o plîngere și care vizau activitatea conducerii Stațiunii de Cercetare din Caransebeș.

De fapt, problemele sunt create de acest individ Văcariu Darius și de concubina lui Munteanu Iulia, care lucrează la noi în unitate ca urmare a unei intervenții a profesorului Dragomir de la Timișoara (n.n. Neculai Dragomir, președinte ASAS – Filiala Timișoara). Însă domnul Văcariu are cazier, o condamnare cu suspendare și nici nu are specializare în biotehnologie. Practic, profesorul Dragomir a fost președinte de comisie și l-a băgat pe Văcariu pe ușa din dos. Noi l-am acționat în instanță pentru neîndeplinirea cerințelor pentru acest post și anularea procesului verbal întocmit în urma acestui concurs. În fapt pentru trei puncte pe care nu le-a îndeplinit: lipsa specializării, să nu aibă cazier și vechimea în domeniu. Și pe chestia asta, pentru că l-am acționat în judecată  el zice că ne-o face el nouă“, a explicat Ioan Walter Sauer, secretarul științific al Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Creștere Ovinelor și Caprinelor din Caransebeș.

Cu siguranță, situația tensionată de la Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creștere Ovinelor și Caprinelor din Caransebeș nu pare că se va încheia în urma acestui episod.

Sergiu TABAN

 

 

Distribuie pe:

Stiri similare

1 Comentariu

Comments are closed.

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei