Profesorii de la „Eliade” acuză măsuri abuzive și discriminatorii față de școala „cu cele mai multe proiecte din județ”!

 

el

Cadrele didactice de la Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița, susținute de cadrele didactice auxiliare, de Comitetul de Părinți pe școală și de Consiliul Școlar al Elevilor au trimis un memoriu ministrului educației după ce au fost anunțate printr-o scurtă adresă că din cele 3 clase de-a IX-a, s-au aprobat doar două, fără nici o justificare.

Indignarea dascălilor este amplificată și de faptul că această decizie a fost luată fără un rezultat al punctajelor obținute de școli la evaluare pe criteriile aprobate prin Metodologie, în contextul în care în ultimii trei ani s-a mai făcut o ajustare de la patru la trei clase la unitatea lor școlară.

Noi am îndeplinit criteriile de calitate în 2018, reînnoind titulatura de colegiu. S-a tăiat numai de la unitatea noastră școlară, am rămas numai cu două clase, iar celelalte licee teoretice au chiar 4 clase de a IX-a. Considerăm că nu au fost evaluate corect toate criteriile și s-a procedat abuziv și discriminatoriu, în condițiile în care oricum la nivel județean nu se respectă criteriul 40% profil teoretic, 60% profil tehnologic și s-a tăiat o singura clasă din municipiul reședință de județ.

Sunt directorul acestei școli care se încadrează în costul standard pe elev, având formațiuni de studiu de la preșcolari la școală postliceală sanitară, cu cele mai multe proiecte din județ Erasmus+, IPA, CBS, POCU, singurul centru Cambridge din județ”, explică directorul unității de învățământ, Ghiorghița Fercea.

Cadrele didactice cer ministrului să aibă în vedere faptul că în școală sunt foarte mulți elevi de etnie rromă pentru a căror școlarizare s-au făcut eforturi mari, dar pentru că acești elevi nu sunt purtători de performanță, doar înregistrează progres sau nu abandonează școala, au tras în jos procentajul de la evaluarea națională sau chiar cea de la bacalaureat.

Am fost 18 cadre didactice cu memoriul nostru la Inspectoratul Școlar Caraș-Severin și ni s-a explicat că s-a făcut o analiză numai pe baza criteriului rezultatelor la evaluarea națională și la bacalaureat, care însă și la noi la școală sunt peste nivelul celor înregistrate la nivel național.

Vă rog respectuos, să aveți în vedere și faptul că noi avem foarte mulți preșcolari și elevi de etnie rromă, declarați sau nedeclarați, chiar o grupă întreagă de preșcolari și o formațiune de studiu simultan clasele I-IV, destui copii de etnie rromă la clasele de gimnaziu, atât în Corpul C (cei de la Cîlnic în special), cât și în corpul B (Străzile C. Caransebeșului, Albăstrelelor-zone sociale sensibile) sau la liceu, fiind suficient să citim numele lor în cataloage.

Suntem da, între altele și o școală incluzivă, pentru că din 2015, cazurile grave de elevi de liceu cu CES cu școlarizare la domiciliu au fost repartizate de Inspectoratul Școlar la Colegiul Național „Mircea Eliade”. Pentru acești elevi, majoritatea colegilor care au predat la domiciliu au făcut voluntariat, pentru că doar în medie 2-3 discipline au fost remunerate.

Dacă clasele de minorități se bucură de drepturi, oare pentru noi nu există șansa de a ține cont și de structura populației școlare, care este o realitate cu urmări complexe?

Acordați-ne această clasă care ne-a fost tăiată și ne asumăm răspunderea că vom găsi solutii și o vom realiza”, afirmă directorul Colegiului Național Mircea Eliade, Giorghița Fercea.

Mai jos redăm memoriul dascălilor de la Colegiul Mircea Eliade din Reșița adresat ministrului Educației.

 

MEMORIU

            În baza adresei ISJ nr. 856/1/27.01.2021 prin care conducerea Colegiului Național ”Mircea Eliade” Reșița a fost înștiințată că în urma ședinței Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din data de 27.01.2021, conform hotărârii  nr. 856/1/27.01.2021 s-a decis aprobarea unui număr de două clase a IX-a în Proiectul Planului de Școlarizare pentru anul școlar 2021-2022.

            Având în vedere Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat aprobată prin Ordinul nr. 5599/21.09.2020, contestăm criteriile ISJ C-S care considerăm că au fost insuficient evaluate.

Colectivul cadrelor didactice din Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița solicită următoarele:

            Solicităm să fim informați asupra punctajului acordat fiecărui criteriu și modalitatea de departajare a unităților de învățământ pentru stabilirea cifrei de școlarizare la clasa a IX-a.

            Suntem de părere că nu există o transparență în ceea ce privește punctajele acordate fiecărei instituții de învățământ și nici rezultatele evaluării. Nu s-a primit, în acest sens, nicio justificare a deciziei C.A nr. 856/1/27.01.2021 al ISJ.

            Menționăm că în ultimii patru ani, Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița a mai suportat o reducere a numărului de clase de la patru clase la trei clase a IX-a.  Astfel, decizia de a reduce numărul de clase luată în acest an, doar pentru unitatea noastră școlară este subiectivă, abuzivă și discriminatorie.

            Întregul colectiv al cadrelor didactice își exprimă revolta față de modul de tratare diferențiată a școlii noastre în raport cu celelalte unități școlare din municipiu. Suntem susținuți în demersul nostru de Comitetul de Părinți dar și de Consiliul Școlar al Elevilor din  Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița.

            Subliniem faptul că în anul 2018 unitatea noastră școlară și-a reînnoit titulatura de colegiu în urma evaluării conform unor criterii de calitate și performanță în învățământ.  Întrebarea este dacă titulatura de colegiu național a fost un criteriu luat în considerare.

            De asemenea, amintim faptul că la nivelul unității noastre se desfășoară cele mai multe proiecte din Caraș –Severin,  proiecte de mobilitate cu elevii și profesorii, precum Erasmus +, IPA, CBC, POCU,dintre care menționăm:

  1. ERASMUS+ KA219-LOCAL TREASURES ÎN EUROPEAN CONTEXT – LTEC,2018-2021,coordonator
  1. ROSE TIPTOPS. 2018-2022
  2. CBC-IPA ROMÂNIA-SERBIA – CREATIVITY WITHOUT FRONTIERS-CWF, 2019-2020
  3. ERASMUS+ KA219 – RESPECT ENVIRONMENT AND CHERISH THYSELF-REACT, 2020-2022, partener
  4. ERASMUS+ KA219 –FROM THOUHGTS TO CODES, 2020-2022, partener.
  5. E-twinning GREEN DEAL TEAMS, 2020, partener.
  6. Proiecte eTwinning –partener A clean environment, a healthy life!, 2020-21; fondator proiect SĂRBĂTORILE IERNII ÎN ȚARA MEA – PARTENERIAT ȘCOALĂ -GRADINITĂ, 2020-21; #eTwinclusion WE ALL ARE US ! STOP BULLYING IN OUR SCHOOL !, 2017-18; Education fights against rasism, 2019-20; GAMES 4 EVER, 2018-19; România și teritoriile românești înstrăinate (anii 1917-1918)., 2017-2018; fondator proiect TINERII ȘI ROMÂNIA CENTENARĂ, 2018.
  7. partener într-un vast și prestigios proiect al liceelor ce poartă numele lui  Mircea Eliade  ( Chișinău-Republica Moldova, Sighișoara, apoi Sfântu Gheorghe, București, Lupeni), Manifestările cultural-ştiinţifice ,,Mircea Eliade;
  8. Proiect POCU Educație si suport pentru copiii vulnerabili, în parteneriat cu Salvati Copiii România, etc.

            Colegiul nostru din 2013 a reușit să realizeze niște lucruri în premieră, care nu s-au întâmplat în alte școli: este singurul centru de examen CAMBRIDGE din județ. Este singura Scoală eTWINNING  (programul Erasmus +) din județ pe anii 2019-2020 și care îndeplinește criteriile și a depus candidatura și pentru 2021-2022; Scoală Pilot Competente Civice cu Institutul Intercultural Timisoara 2021-2022; Avem formatiuni de studiu de la prescolari pana la postliceală inclusiv, alternativă step by step, scoala postliceală sanitara; singura din județ care a participat cu elevii de liceu la Competiția Lider European desfășurată de Ministerul Educației Naționale și Reprezentanța Comisiei Europene din România, obținând în decembrie 2018 Locul I și trofeul Steluța Europeană la faza națională de la București; singura din județ cu Diplome de Merit pentru elevii de gimnaziu  la Concursurile Euro Quiz; Parteneriat cu Institutul Yad Vashem, Institutul Olga Lengyel SUA, suntem Centru de zi Salvati Copiii;

            Conform criteriului 3 „ Eficiența utilizării resurselor materiale, financiare și umane” instituția noastră s-a încadrat în costul standard per elev, reușind să reabiliteze din economiile înregistrate din fondurile acordate de la bugetul de stat spațiile din corpurile unității noastre pentru asigurarea în condiții optime a procesului didactic și să achiziționeze logistica necesară pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ.

            Ne întrebăm în ce măsură a fost respectat criteriul legat de ponderea de 60% pentru filiera tehnologică și 40% pentru filiera teoretică la nivelul municipiului Reșița, având în vedere că din Reșița doar o clasă de liceu, profil teoretic, a fost propusă pentru reducere, aceasta fiind de la unitatea noastră.

            Prin urmare, vă solicităm reanalizarea acestei situații și așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră.

 

            Reșița

      28.01.2021„

 

 

Lorena POENARU

Distribuie pe:

Stiri similare

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei