Întreaga comunitate în jurul școlii, la Reșița! Peste 50 de participanți la un workshop al proiectului CRED!

cred

În luna mai, Proiectul CRED a lansat la nivel național, seria de 90 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.

„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii.

La nivelul județului se desfășoară azi, 30 iunie 2021, workshop-ul cu tema: „Întreaga comunitate în jurul școlii, pentru acces la educație de calitate și dezvoltare durabilă”, la Sala Lira de la Liceul de Arte „Sabin Păuța” în intervalul orar 8.30 – 17.00. S-au înscris 50 de participanți, cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, dar și reprezentanți ai sindicatelor din învățământ și ai organizațiilor nonguvernamentale care derulează proiecte în parteneriat cu unitățile de învățământ: Asociaţia „Copiii Primăverii” Reșița, Asociația Învățătorilor Caraș-Severineni, Asociația Părinților Caraș-Severin, Salvați Copiii Filiala Caraș-Severin. Activitățile atelierului vor fi interactive și vor fi propuse și coordonate de prof. univ. dr. Simona-Lidia SAVA, de la Universitatea de Vest din Timișoara, după cum informează prof. Nicoleta Marcu, expert local coordonare formare.

209741228_524290898606703_7264571619121494000_n

Atelierele CRED respectă cu strictețe reglementările legale privind prevenția, în contextul epidemiologic actual.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național de către Ministerul Educației și Cercetării și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.

 

aa722831-8683-4003-a124-fbd8997a6353

 

PROIECTUL CRED:  DE LA IDEE, LA REZULTATE

CRED – FORȚA SCHIMBĂRII ÎN EDUCAȚIA DIN ROMÂNIA

 

Proiectul Curriculum relevant-educație deschisă pentru toți  -CRED este un proiect al provocărilor, din perspectiva faptului că trebuie să găsească și să implementeze justa măsură între aplicarea normelor și modelelor europene în educație și modalitățile tradiționale de predare a conținuturilor centrate pe competențe.

ECHIPA JUDEȚEANĂ DE IMPLEMENTARE

NICOLETA MARCU – expert local coordonare formare

SIMONA-LILIANASTAN – expert local grup țintă

AURORA-RODICAKORKA – expert local certificare și implementare

VALERIA UNGUR – expert local monitorizare și raportare

CONSTANTINNICOLICEA – expert local elearning

FORMATORI DIN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

Învățământ primar:                    Limba română – gimnaziu:                  Matematică – gimnaziu

MANUELA TERCIU               ADRIANA DUDAȘ-VASILE         LENUȚA DICU

DANIELA POTOCEAN          CARMEN RUGINĂ                        MIHAEL LAZAROV

SIMONA VOIN

CRISTIAN ALBULESCU

REZULTATE FORMARE CRED

Activitatea A3.3 Formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea integrării noului curriculum și facilitării tranziției elevilor de la nivelul primar la cel gimnazial (asigurarea accesului la învățământul primar și gimnazial de calitate, pentru toți elevii)

 • SCHIMBARE DE PARADIGMĂ ȘI CENTRAREA PE COMPETENȚE
 • PROFESORI FORMAȚI-COMPETITIVI-CREATIVI-INOVATIVI
 • Formarea CRED – BENEFICII REALE PENTRU CADRELE DIDACTICE
 • Competențe reale, aplicative
 • Identificarea principalelor caracteristicile modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe și a efectelor asupra curriculum-ului scris și predat
 • Aplicarea sistematică și personalizată a programelor școlare, promovând activități de învățare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, cu accent pe cei aflați în risc de excluziune;
 • Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea noilor tehnologii cu rol de facilitare a învățării și pe un management de curriculum eficient la nivelul școlii și al clasei

Situația statistică a cadrelor didactice din Caraș-Severin participante la formare în Programul CRED în perioada octombrie 2019 – aprilie 2021

 • 224 de cursanți din mediul urban și rural au absolvit programul de formare în cadrul activității A3.3, din care:
 • 19 cursanți cu funcții de conducere din mediul urban și rural
 • 126 cadre didactice formate în învătământul primar (indicator realizat 100%)
 • 98 cadre didactice formate în învățământul gimnazial (limba română, limba franceză, matematică, fizică, chimie, TIC, geografie, istorie, religie).

 

CONCURSUL NAȚIONAL „CREATORI DE EDUCAȚIE”

CÂȘTIGĂTORI DIN JUDEȚ

Ediția 2019

EMILIA-CRISTINA ARDELEAN – Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița

RAMONA-IRINA BOGDAN – Școala Gimnazială Zăvoi

Ediția 2020

CORNEL-LUCIAN DUMA– Centrul Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș

 

210219425_1878309985672355_3098083338082601308_n

 

 

Lorena POENARU

Distribuie pe:

Stiri similare

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei