AJOFM face orice pentru a crește gradul de angajare a tinerilor în Caraș! Șomerii sub 25 de ani primesc totul pe tavă doar să se angajeze

ajofm - joi, 30 nov

 

 

 

 

În prezent, în evidențele AJOFM Caraș-Severin sunt înregistrați un număr de 412 tineri cu vârsta sub 25 de ani, dintr-un total de 3.134 șomeri înregistrați în județul nostru. Din fericire pentru ei, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă are o ofertă personalizată și facilități care să-i motiveze să-și caute un loc de muncă.

 

Astfel, există o serie de servicii atractive prin care AJOFM speră să-i facă pe tineri să renunțe la șomaj.

 

 • persoanelor cărora le-a încetat indemnizația de șomaj ca urmare a angajării pe o perioadă mai mare de 12 luni li se acordă de la data angajării până când erau îndreptățite să primească indemnizație de șomaj, 30% din cuantumul indemnizației de șomaj.
 • prima de activare – în cuantum de 500 de lei, se acordă la cerere șomerilor înregistrați la AJOFM Caraș-Severin care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 3 luni. La ora actuală 90 de persoane cu vârsta sub 25 de ani din județul nostru beneficiază de această primă.
 • prima de încadrare – se acordă lunar, timp de 12 luni, șomerilor înregistrați la AJOFM Caraș-Severin care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul, cuantumul acesteia fiind de 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă.
 • prime acordate absolvenților – absolvenții înregistrați la AJOFM Caraș-Severin care se angajează pe o perioadă mai mare de 12 luni, cu normă întreagă, pot beneficia, la cerere, o singură dată pentru fiecare formă de învățământ absolvită, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării.
 • prime acordate absolvenților indemnizați – absolvenții cărora le-a încetat plata indemnizației  de șomaj pentru angajare cu normă întreagă pe o perioadă mai mare de 12 luni pot beneficia, la cerere, o singură dată pentru fiecare formă de învățământ absolvită, de o sumă egală cu indemnizația de șomaj la care ar fi avut dreptul până la expirarea perioadei de acordare a acesteia dacă nu s-ar fi încadrat.

 

De asemenea, pentru a atrage tineri și din alte locuri ale țării, AJOFM asigură prime de instalare; 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri și care aleg să lucreze în altă localitate decât cea de domiciliu; 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul; locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor pentru acei tineri care nu se încadrează la prima de instalare, sau prima de relocare pentru acei tineri care vin să lucreze în una dintre localitățile din județ de la mai mult de 50 de km de aceasta.

Și angajatorii au nenumărate facilitățile dacă angajează tineri sub 25 de ani. Printre acestea se numără:

 • subvenționarea cheltuielilor cu forța de muncă pentru angajarea absolvenților, prin acordarea lunar, timp de 12 luni, respectiv 18 luni pentru absolvenții din rândul persoanelor cu handicap, a unei sume în cuantum de 900 de lei.
 • subvenționarea cheltuielilor cu forța de muncă pentru angajarea șomerilor unici susținători ai familiilor monoparentale sau tineri NEET,s, prin acordarea lunar, timp de 12 luni, a unei sume în cuantum de 900 de lei.
 • reducerea sumei reprezentând contribuția de 0,5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, începând de anul fiscal următor, pentru o perioadă de 6 luni, prin diminuarea sumei datorate lunar cu 0.5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou încadrat (din rândul şomerilor menţinuţi in activitate cel puţin 6 luni) din numarul mediu scriptic de personal.
 • subvenţionarea angajatorilor de inserţie care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, prin acordarea lunar, pentru fiecare persoană din această categorie, pe o perioada de maxim 3 ani, a unei sume egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor.
 • subvenționarea angajatorilor care încadreaza elevi și studenți pe perioada vacanțelor, prin acordarea pe perioada vacanțelor (maxim 60 de zile lucrătoare/an calendaristic) a unui stimulent financiar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj.
 • subvenționarea angajatorilor care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, prin acordarea lunar, pe perioada derulării contractului a unei sume de 1.125 lei.
 • subvenționarea angajatorilor care încadrează absolvenți de învățământ superior pe perioada efectuarii stagiului de practică, prin acordarea lunar, la cerere,  a unei sume in cuantum de 1350 lei.

Toate acestea au dus la încadrarea în muncă în primele 10 luni ale acestui an a unui număr de 771 tineri cu vârsta sub 25 de ani, din totalul de 3.565 de șomeri încadrați în aceeași perioadă.

 

Diana RADU

Distribuie pe:

Stiri similare

1 Comentariu

Comments are closed.

Reper24 nu îşi asumă răspunderea pentru comentarii, deoarece nu-i aparţin şi îşi rezervă dreptul de a interzice sau de a şterge comentariile care conţin: insulte, instigări la ură, la violenţă sau la acte ilegale, exprimări obscene/vulgare
Citiţi şi Politica Redacţiei